klappar

 

bellis

Kommunikation och Media.

Sidan 12-40 i boken.

den 13 november 2014

10:09

Måndagen 3/11 såg ni programmet från Vetenskapens värld ”Big Data – så kartläggs hela ditt liv”.

Vilka för- respektive nackdelar uppkommer som en konsekvens av nätets allt större utspridning?

Fortsätt med följande uppgift. LÄS hela texten i kapitlen som tillhör ”block Kommunikation kurs A” i läroboken (s12-40), samt besvara följande frågor. Momentet bedöms senare genom ett skriftligt prov som bygger på dessa instuderingsfrågor!

1.       Skissa upp en ”kommunikationsmodell”. Ange verkliga exempel på varje del i modellen.

 

·         Jag skickar ett meddelande till ex. Frida. Jag skickar det via min mobil som då är "budbärararen" och motagaren är då Frida. Jag får tillbaka "feedback" via ett svar på sms:et. Och sändaren är då Frida.  Annat exempel är när meddelandet är från en tidningsartikel. Budbäraren är då tidningen och mottagaren är då vi läsare. Feedback får tidningen genom att vi säger vad som behöver bli bättre med inlägget till exempel.

 

2.       Vad är typiskt för ”masskommunikation”?

 

·         Man får ingen feedback på sina meddelanden.

 

3.       Ge exempel på hur socialisation och grupptryck samverkar.

 

·         Vi formar våra åsikter som andra tycker för att lättare bli accepterad i samhället.

 

4.       Vad betyder selektiv perception?

 

·         Innebär att vi bara lägger märke till sådant som vi har intresse för och nytta av eller sådant som passar vårt tycke och vår smak.

 

5.       Vilka skillnader finns mellan information, nyheter och propaganda?

 

·         Information är saker som hjärnan inte har hunnit bearbetat som typ fakta, nyheter är en typ av information också och propaganda är ett sätt att påverka andra genom att överdriva reklam. Skillnaderna är att de är hel olika saker. Man får vrida och vända på olika saker för att få fram olika saker.

 

6.       Vad har en gallup för betydelse för opinionsbildningen i samhället?

 

·         Man påverkas mycket av vad andra tycker och tänker samtidigt hur man redovisar sina svar: ex, 100% av alla vi frågade tyckte inte om SD då låter de mycket medans om man säger 15 stycken som vi frågade tyckte inte om SD då låter det mycket mindre. Och många kan forma sina egna åsikter beroende på hur andra tycker.

 

7.       Förklara de pressetiska reglerna samt vad som är poängen med 1:a respektive 2:a tidning.

 

·         De pressetiska reglerna är regler som media satt upp själv och de flesta inom Sverige följer dessa.

·         Poängen med 2 stycken tidningar är att man kan se "problemen" på 2 olika sätt och sedan kunna jämföra det 2 olika för att sedan komma fram till sanningen.

 

8.       Alla ”aktuella händelser” blir inte till nyheter. Man brukar prata om ”tre avstånd” som gatekeepern använder sig av när händelser blir till nyheter. Förklara innebörden i dessa ”avstånd” samt vad en gatekeeper egentligen gör.

 

·         Det som gatekeepern gör är att kolla dessa 3 punkter:

·         1. Det ska vara geografiskt nära så man blir mer berörd om område.

·         2. Det ska vara något kulturellt som man känner igen eller kan identifiera.

·         3. Att det ha hänt nyligen helst idag.

·         4. Vem?

·         5. Hur?

·         6. Varför?

 

9.       Vilka är skillnaderna mellan opinionsbildning, opinionsledare samt opinionsförmedlare.

 

·         Opinionsledare = Är tillexempel kändisar och de gör vissa saker som  andra ser upp till.

·         Opinionsförmedlare = är den som snappat upp vad ledaren sagt/gjort och förmedlar vidare till andra.

·         Opinionsbildningen = allmänheten som tar åt sig av de andra.

 

10.   Censur, sekretess samt tryckfrihet är tre viktiga förhållningssätt för hur media agerar. Beskriv syftet med dem.

 

·         Censur menas med att alla ska kunna skriva, säga och tycka utan att någon ska kunna påverka det.

·         Sekretess  är att allmänna handlingar ska vara offentliga.

·         Tryckfrihet är att man ska få trycka vad man vill.

 

11.   Vad menas med saklighet, allsidighet och objektivitet?

 

·         Saklighet = Det fakta som ges på ett korrekt sett. Det som sägs eller skrivs måste vara sant.

·         Allsidighet = Det är när 2 olika värderingar tas upp , som tex i undervisning.

·         Objektivitet = Allt ska ses på ett neutralt sett och att ingen ska välja någon sida.

 

12.   Välj en ”sändare” samt fundera över;

a) Vilka möjligheter ”mottagarna” har till ”feedback”

·         Exempel om en sändare är en tidning som ex. Expressen. Vi är då mottagarna och den feedback vi kan ge är i form av insändare till tidningen eller ringa och säga vad vi tycker till journalisterna.

 

b) Hur mycket tror du ”sändaren” anpassar sig till vad de tror att ”mottagarna” vill ha?

·         Jag tror de anpassar sig mycket till oss mottagare då vi vill inte läsa om något ointressant så de vill fånga vårt intresse.

 

c) Försvinner ”obekväma fakta” på vägen från ”sändare” till ”mottagare”?

·         Ja det försvinner då sändarna bestämmer själva vad som ska skrivas och då får vi mottagare inte reda på det.

 

d) Vilka lagar reglerar just denna ”sändares” verksamhet?

·         De måste hålla sig till sanningen och de får inte ta upp för privat information.

 

 

       13. Vad menas med ”god publicistisk sed”? Varför följs inte detta av t.ex Flashback?

·         ”God publicistisk sed” är att förmedla korrekta nyheter, vara generös med bemötanden, respektera den personliga integriteten och vara försiktig med bilder. Offentliga personer får dock tåla en mer kritisk granskande journalistik än vad ”vanliga” människor behöver göra. Det följs inte av Flashback då alla får säga och tycka vad de vill.

 

       14. Medierna uppfattas ofta som ”den tredje statsmakten”. Förklara varför.

·         Uttrycket kommer från pressens roll som kritiker av myndigheters och företagsledares beslut och åtgärder. Därigenom utövar tidningsfolk en sorts indirekt makt.

 

       15. Vad sa den senaste utredningen om medias roll i framtiden?  Vad kommer t.ex. att händ  med papperstidningarna? Sök info, fyll i en Analysmodell samt var beredd på att diskutera.

·         Situation = Papperstidningarna  håller på att försvinna.

·         Konsekvens = Folk som inte har tillgång till något annat en tidningar i pappersform kommer inte kunna läsa nyheter eller annat.

·         Orsaker = Orsakerna till att det blir såhär är att fler och fler har datorer och smartphones som man oftare kollar i än en tidning.

·         Åtgärder = Till dem som inte har en dator eller smartphone så får man väl alltid ha några pappersexemplar till hands eller så får tidningarnas hemsidor läggas ned som man blir "tvingad" till att köpa en papperstidning så man får reda på nyheterna.

 SOFIA EKLUND

Hej! Jag är en 15 årig tjej som bor uppe i Norrland. I Umeå för att vara precis. Här kommer du få läsa om min vardag och förhoppningsvis ta del av annat skoj! Tack för att du kika in och hoppas du kommer tillbaka! Glöm inte att följa mig på bloglovin.

Sociala Medier: Instagram:Sofiiaeklund VideofyMe:Sofiiaeklund Tumblr:www.sofiiaeklund.tumblr.com


Kontakt: sofiiaeklund.blogg@hotmail.com

Follow on Bloglovin